slide
slide
slide
slide
slide
slide

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Hudební obor je nejstarším a nejvíce zastoupeným oborem na škole. V brzkých letech oslaví již své sté jubileum. Nejmladší žáčci mohou začínat (než si vyberou samotný nástroj) v přípravném studiu (PS) předmětem přípravná hudební výchova (PHV), který může trvat nejvýše 2 roky. V prvním roce studia se seznamují s hudebními základy (učí se vnímat intonaci, metrum, rytmus, hud. terminologii pomocí hud. říkadel, písniček a her) a pokračují dál s vybraným nástrojem. Na konci PS obdrží potvrzení. Na PS navazuje I. stupeň studia, který trvá 7 let. Žáci mají možnost pokračovat další 4 roky ve studiu II. stupně. V průběhu studia si postupně přibírají ke svému zvolenému nástroji povinně volitelné předměty. Na konci každého školního roku obdrží žáci vysvědčení. Oba stupně jsou ukončeny absolventským vystoupením. Dále navazující studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku. V případě zájmu o pokračování v hudebním vzdělávání, připravujeme žáky k talentovým zkouškám na konzervatoř, případně VŠ.