slide
slide
slide
slide
slide
slide

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Výše úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole, Brno, Vranovská, příspěvková organizace .

Zákonní zástupci obdrží e-mailem pokyny k platbě s variabilním symbolem žáka.

Prosíme rodiče o poukázání plateb bezhotovostně vkladem na účet nebo poštovní poukázkou na
číslo účtu: 29036621/0100

Splatnost:
I. pololetí do 20. 8. běžného roku
II. pololetí do 20. 1. následujícího roku
 

 

HUDEBNÍ OBOR

Výše úplaty za měsíc

Výše úplaty za pololetí

Přípravná hudební výchova PHV
(od 5 do 7 let ) 

200,-

1 000,-

Přípravná hudební výchova + h. nástroj (od 5 do 7let)
1 žák v hodině

400,-

2 000,-

Přípravná hudební výchova + h. nástroj (od 5 do 7let)
2 žáci v hodině

300,-

1 500,-

Základní studium - individuální výuka
1 žák v hodině 

400,-

2 000,-

Základní studium- skupinová výuka
2 žáci v hodině 

300,-

1 500,-


TANEČNÍ OBOR

Počet hodin týdně

Výše úplaty za měsíc

Výše úplaty za pololetí

Základní studium

2-4

260,-

1 300,-

Přípravná taneční výchova

2

260,-

1 300,-


VÝTVARNÝ OBOR

Počet hodin týdně

Výše úplaty za měsíc

Výše úplaty za pololetí

Základní studium

3

300,-

1 500,-

Přípravná výtvarná výchova

2

300,-

1 500,-