logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Zpěv

zpevZpěv je tím nejzákladnějším a zároveň nejběžnějším hudebním projevem člověka. Je jedinečný, jako každý z nás, protože svůj nástroj máme stále s sebou. Přijímáme děti různého věku od nejmenších až po studenty středních škol. Základem výuky je osvojení si základů pěvecké techniky a její rozvíjení podle věku, dispozic a vyspělosti jednotlivce. Každý je jiný a má jiné předpoklady.

Nejde jen o techniku, ta je jen základem pro umělecké ztvárnění písní, jde o obsah a sdělení textu, vystižení charakteru skladby. Žáci se seznamují s písněmi různých autorů, od lidových, umělých až po současné populární skladby. Učí se zpívat na mikrofon. Ve vyšších ročnících se učí vnímat a korigovat intonaci při vícehlasém zpěvu, nabízí se zapojení do různých komorních seskupení - sboru, CM nebo pop-rockové skupiny.

Každý si již sám najde svoji oblast, ve které se bude dobře cítit a s radostí realizovat. Probouzíme estetické cítění, radost ze zpěvu a snahu získávat nové vědomosti. Chceme vytvořit trvalý vztah žáka k hudbě a zpěvu.

Máte zájem o studium? Podejte si přihlášku, je to snadné!Aktuálně ze školy

14. 5. 2021 Přijímací řízení 2021/2022

Z kapacitních důvodů , v případě zájmu o hudební obor , volejte prosím na další domluvu 739 670 670.

Elektronické přihlášky je možné podávat do výtvarného a tanečního oboru. 

22. 4. 2021 Slavnostní koncert k 95. založení školy

Náhradní termín koncertu čt 22. 4. 2021 je zrušen, další termín je stanoven na čt 25. 11. 2021.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu