slide
slide
slide
slide
slide
slide

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Název organizace: 

Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Sídlo: Vranovská 842/41, Brno 614 00
IČO: 62156756
číslo účtu KB 29036621/0100

Kancelář - Jana Kubíková
telefon: 545 574 893, mobil: 739 670 670
ID datové schránky: dvp3nth 

e-mail: info@zusvranovska.cz

Ředitelka - Mgr. Bronislava Schoříková
e-mail: reditelka@zusvranovska.cz

Zástupkyně ředitelky - MgA. Andrea Gregorová
e-mail: zastupkyne@zusvranovska.cz

Zřizovatel - Jihomoravský kraj
Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Další místa poskytovaného vzdělávání

ZŠ Hamry 12, Brno – Obřany

obor hudební – flétna, klarinet, klavír, kytara, saxofon, trubka, hudební nauka

ZŠ Milénova 14, Brno - Lesná

(určeno pouze pro žáky ZŠ Milénova)
obor hudební – flétna, klarinet, kytara

ZŠ Janouškova 2, Brno – Černá pole

obor hudební – akordeon, keyboard  
obor výtvarný