logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

hudební obor Hudební obor poskytuje žákům možnost zapojit se do různých forem školních aktivit, které jim umožní rozšířit si kulturní obzor jak v rámci studovaného oboru, tak i mimo něj.
 
 Zobrazit více
taneční obor Taneční oborpropojuje klasický, lidový a současný tanec s dalšími tanečními technikami. Vede žáky k improvizaci a kreativní formě pohybu. Taneční sestavy žáci prezentují na veřejných vystoupeních.Zobrazit více
výtvarný oborVýtvarný obor nabízí širokou škálu malířských stylů pracujících s plochou i prostorem. Pracujeme s nejrůznějšími grafickými technikami a tvoříme drobné výrobky v keramické peci.Zobrazit více

Úřední hodiny o prázdninách jsou po - pá 9 - 12h.,
kromě dní 18. - 22. 7 a 17 . - 19. 8. 2022

Děkujeme za vaši účast na přijímacím řízení na školní rok 2022/23, velice si vážíme vaší důvěry ve společné vzdělávání a těšíme se na spolupráci s novými talenty. 
Nové žáky přijímáme pouze do povolené kapacity školy v jednotlivých uměleckých oborech, ale na začátku školního roku často dochází ke změnám. V případě uvolnění kapacity v daném oboru budou náhradníci telefonicky kontaktováni.


GRATULUJEME ŽÁKŮM I JEJICH PEDAGOGůM KE KRÁSNÉMU UMÍSTĚNÍ NA SOUTĚŽI A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY.

Mezinárodní soutěžní přehlídka Základních uměleckých škol SR a ČR v sólové hře na keyboard 26. 5. 2022
Matěj Berky – zlaté pásmo ve 2. kategorii (pedagog – Mgr. Radek Lička)

Jihočeské klávesy – 2. ročník nesoutěžní přehlídky elektronických klávesových nástrojů
České Budějovice od 13. 6. 2022 online:
Linh Anh Tran, Klára Minaříková, Matěj Berky (pedagog – Mgr. Radek Lička) www.jihoceskeklavesy.cz přes tlačítko PŘEHRÁT u 2. ročníku přehlídky 

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ VYHLÁŠENÉ MŠMT VE HŘE NA CIMBÁL, DUDY, KOMORNÍ HŘE S CIMBÁLEM A S DUDAMI A HŘE SOUBORŮ LID. HUDBY
Mikulov 26. – 27. 5. 2022
Evelína Trnková – 1. cena ve IV. kategorii (pedagog – Mgr. Bronislava Schoříková)
Komorní hra s cimbálem:
cimbálové duo - Evelína Trnková, Laura Sendlerová - 1. cena ve II. kategorii
(pedagog – Mgr. Bronislava Schoříková)

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA KOMORNÍCH SOUBORŮ II. ROČNÍK
„SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ"
16. – 17. 5. 2022, ZUŠ Svitavy
houslové duo - Matěj Bartoloměj Pitlach, Eduard Petr - čestné uznání v kategorii 2.C
(pedagog – MgA. Ján Vindiš)

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ VYHLÁŠENÉ MŠMT VE HŘE NA CIMBÁL, DUDY, KOMORNÍ HŘE S CIMBÁLEM A S DUDAMI A HŘE SOUBORŮ LID. HUDBY
Veselí nad Moravou
Evelína Trnková – 1. místo s postupem ve IV. kategorii (pedagog – Mgr. Bronislava Schoříková)
Komorní hra s cimbálem:
cimbálové duo - Evelína Trnková, Laura Sendlerová - 1. místo s postupem ve II. kategorii
(pedagog – Mgr. Bronislava Schoříková)

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ VYHLÁŠENÉ MŠMT VE HŘE NA CIMBÁL, DUDY, KOMORNÍ HŘE S CIMBÁLEM A S DUDAMI A HŘE SOUBORŮ LID. HUDBY
Brno - město
Viktorie Pěčková – 1. místo ve III. kategorii (pedagog – Mgr. Bronislava Schoříková)
Evelína Trnková – 1. místo s postupem ve IV. kategorii (pedagog – Mgr. Bronislava Schoříková)
Komorní hra s cimbálem:
cimbálové duo - Evelína Trnková, Laura Sendlerová - 1. místo s postupem ve II. kategorii
(pedagog – Mgr. Bronislava Schoříková)

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ VYHLÁŠENÉ MŠMT V SÓLOVÉM A KOMORNÍM ZPĚVU
Brno – město
Valentýna Šmardová – 3. místo v V. kategorii (pedagog - Mgr. Magda Crháková)
Barbora Propperová – čestné uznání (pedagog - Mgr. Magda Crháková)
Eliška Novotná – čestné uznání (pedagog - Mgr. Magda Crháková)
Anna Košinarová – čestné uznání (pedagog – MgA. Barbora Ďubeková)
Ema Dražilová - čestné uznání (pedagog – MgA. Barbora Ďubeková)
Dora Bartoňková - čestné uznání (pedagog – MgA. Barbora Ďubeková)

XXVI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU „KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2022"
regionální kolo Brno - město
Anna Košinarová – 2. místo v kategorii A2 (pedagog – MgA. Barbora Ďubeková)
Valentýna Šmardová – 2. místo v kategorii C1 (pedagog - Mgr. Magda Crháková)


Všechny naše online koncerty a žákovské večery najdete na Facebooku školy.


Rodičovské sdružení ZUŠ Brno, Vranovská 41, z.s.  hledá dárce, kteří by poskytli škole finanční dar na nákup nových hudebních nástrojů. Děkujeme, velice si vážíme jakékoli podpory vzdělávání. RS


ZUŠ Vranovská

O naší škole

     V roce 2019 uplynulo 95 let od vzniku naší školy, druhé nejstarší základní umělecké školy v Brně. Škola vznikla v roce 1924 z duchovní potřeby tehdejších lidí, z potřeby, která byla natolik silná, že ani po 95 letech neztratila nic ze své životnosti. Naší snahou je v této tradici pokračovat, rozvíjet ji a naplňovat heslo, které si naši předchůdci dali do vínku, když formulovali poslání školy … „vychovávati národu eticky a esteticky cítící jedince„ …  V současné době poskytujeme tři obory ke vzdělávání – hudební, taneční a výtvarný, které navštěvuje 430 žáků. V povědomí veřejnosti má škola velmi dobré jméno díky kvalitní pedagogické práci, každoročně prezentované řadou domácích produkcí, veřejnými koncerty hudebního oboru, výstavami oboru výtvarného a vystoupeními tanečního oboru. Pevnou součástí výuky se staly soubory, v nichž mohou žáci zúročit nabyté vědomosti z individuálních hodin nástroje a společným muzicírováním můžou získávat další nejen muzikantské zkušenosti. Jedná se o smyčcový soubor, seskupení zobcových fléten, kytarový soubor a zejména cimbálovou muziku, která úzce spolupracuje s dětským folklórním souborem Javorníček. S ním také absolvovala řadu domácích i zahraničních vystoupení. V roce  2015 jsme navázali na prvotní důvod založení naší školy, a to vznikem pěveckého sboru Vránky. Pěvecký spolek Dalibor z Husovic dal podnět k založení naší instituce před dávnými lety a naší snahou bude pěstovat tuto sborovou tradici i v budoucnu. Nejlepší žáci naší školy se každoročně zapojují nejen do soutěží vyhlášených MŠMT, ale i dalších, mnohdy i mezinárodních soutěží, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Kvalita pedagogické práce je patrná také z výsledků přijímacích řízení na konzervatoř, kam pravidelně odchází studovat naši žáci. Mezi nejvýznamnější žáky naší školy patří Pavel Šnajdr (skladatel a dirigent), houslistky Ivana Tomášková (koncertní umělkyně), Romana Zieglerová (koncertní mistr Pražské komorní filharmonie), Lukáš Daňhel (post 1. klarinetisty Filharmonie Brno) a mezzosopranistka světového formátu Magdalena Kožená. 

Přijďte se k nám naučit rozvíjet lásku k umění i Vy!!!
Aktuálně ze školy

Přejeme všem žákům i rodičům krásné léto a těšíme se opět v září na shledanou. :-)

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu