logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

hudební obor Hudební obor poskytuje žákům možnost zapojit se do různých forem školních aktivit, které jim umožní rozšířit si kulturní obzor jak v rámci studovaného oboru, tak i mimo něj.
 
 Zobrazit více
taneční obor Taneční oborpropojuje klasický, lidový a současný tanec s dalšími tanečními technikami. Vede žáky k improvizaci a kreativní formě pohybu. Taneční sestavy žáci prezentují na veřejných vystoupeních.Zobrazit více
výtvarný oborVýtvarný obor nabízí širokou škálu malířských stylů pracujících s plochou i prostorem. Pracujeme s nejrůznějšími grafickými technikami a tvoříme drobné výrobky v keramické peci.Zobrazit více

Srdečně vás zveme na vernisáž žáků výtvarného oboru s názvem UNIVERSUM, která se uskuteční v prostorách kavárny Industra ve čtvrtek 26. ledna v 17:00 hodin. Výstava pak bude k vidění v kavárně v době, kdy mají otevřeno (st – pá 13-19, so – ne 10-18). U příležitosti vernisáže uslyšíte houslový a klavírní koncert. Budeme se na vás těšit!

______________________________________________________________________________________________________________________

 

ZUŠ Vranovská

O naší škole

     V roce 2024 uplyne 100 let od vzniku naší školy, druhé nejstarší základní umělecké školy v Brně. Škola vznikla z duchovní potřeby tehdejších lidí, z potřeby, která byla natolik silná, že ani po 100 letech neztratila nic ze své životnosti. Naší snahou je v této tradici pokračovat, rozvíjet ji a naplňovat heslo, které si naši předchůdci dali do vínku, když formulovali poslání školy … „vychovávati národu eticky a esteticky cítící jedince„ …  V současné době poskytujeme tři obory ke vzdělávání – hudební, taneční a výtvarný, které navštěvuje 430 žáků. V povědomí veřejnosti má škola velmi dobré jméno díky kvalitní pedagogické práci, každoročně prezentované řadou domácích produkcí, veřejnými koncerty hudebního oboru, výstavami oboru výtvarného a vystoupeními tanečního oboru. Pevnou součástí výuky se staly soubory, v nichž mohou žáci zúročit nabyté vědomosti z individuálních hodin nástroje a společným muzicírováním můžou získávat další nejen muzikantské zkušenosti. Jedná se o smyčcový soubor, seskupení zobcových fléten, kytarový soubor a zejména cimbálovou muziku, která úzce spolupracuje s dětským folklórním souborem Javorníček. S ním také absolvovala řadu domácích i zahraničních vystoupení. V roce  2015 jsme navázali na prvotní důvod založení naší školy, a to vznikem pěveckého sboru Vránky. Pěvecký spolek Dalibor z Husovic dal podnět k založení naší instituce před dávnými lety a naší snahou bude pěstovat tuto sborovou tradici i v budoucnu. Nejlepší žáci naší školy se každoročně zapojují nejen do soutěží vyhlášených MŠMT, ale i dalších, mnohdy i mezinárodních soutěží, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Kvalita pedagogické práce je patrná také z výsledků přijímacích řízení na konzervatoř, kam pravidelně odchází studovat naši žáci. Mezi nejvýznamnější žáky naší školy patří Pavel Šnajdr (skladatel a dirigent), houslistky Ivana Tomášková (koncertní umělkyně), Romana Zieglerová (koncertní mistr Pražské komorní filharmonie), Lukáš Daňhel (post 1. klarinetisty Filharmonie Brno) a mezzosopranistka světového formátu Magdalena Kožená. 

Přijďte se k nám naučit rozvíjet lásku k umění i Vy!!!


Akce školy ve 2. pololetí 2022/23

leden
19. 1. v 16h. Vernisáž Portrétní fotografie Osobnosti VII Křížová chodba Nová radnice
26. 1. 2023 v 17h. vernisáž ZUŠ Universum v Industře
31. ledna 2023 v 18h. Žákovský večer v sále ZUŠ 

únor
14. 2. 2023 v 18h. Klavírní večer v sále ZUŠ
23. 2 2023 v 18h. Koncert kapel v Industře - kapela Vrány (napříč žánry punk, rock, grunge) a Růžový havran (rock)
28. 2. 2023 v 18h. Žákovský večer v sále ZUŠ

březen
22. 3. 2023 v 18h. Koncert učitelů v Industře
28. 3. 2023 v 18h. Žákovský večer v sále ZUŠ

duben
4. 4. 2023 v 18h. Kytarový večer v sále ZUŠ
11. 4. 2023 v Koncert pro žáky PHV v sále ZUŠ
12. 4. 2023 v 18h. Koncert pro nové uchazeče o studium v ZUŠ (děti s rodiči i prarodiči jsou vítáni)
18. 4. 2023 v 18h. Smyčcový večer v sále ZUŠ
25. 4. 2023 v 18h. Žákovský večer v sále ZUŠ
28. 4. 2023 v 18h. Slavnostní koncert v sále Konzervatoře Brno

květen
2. 5. 2023 v 18h. Klavírní večer v sále ZUŠ
9. 5. 2023 v 18h. Absolventský koncert v sále ZUŠ
10. 5. 2023 v 18h. Koncert cimbalistů a cimbálových muzik v Industře
16. 5. 2023 v 18h. Absolventský koncert v sále ZUŠ
23. 5. 2023 v 18h. Kytarový večer v sále ZUŠ
29. 5. 2023 v 17h. Taneční koncert divadlo Barka
30. 5. 2023 v 18h. Žákovský večer v sále ZUŠ

červen
6. 6. 2023 v 18h. Dechový večer v sále ZUŠ
13. 6. 2023 v 18h. Žákovský večer v sále ZUŠ
20. 6. 2023 v 18h. Hraje celá rodina v sále ZUŠ
Koncert kapel v Industře
Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu