logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Hudební nauka HN

Hudební nauka je nedílnou součástí hudebního vzdělávání na naší Základní umělecké škole. Od 1. do 5. ročníku představuje neoddělitelný doplněk k hlavnímu předmětu žáka hudebního oboru. V hodinách hudební nauky se děti naučí číst a psát noty a obeznámí se se základy hudební teorie. Procvičují si intonační a rytmické schopnosti a poznávají, z čeho se skládá hudba – tóny, pomlky, intervaly, předznamenání, stupnice, akordy, dynamika, tempo, hudební pojmy, hudební formy a další terminologii. Názorně poznávají hudební nástroje, jejich využití a zařazení do skupin. Nahlédnou i do světa hudebních dějin a poznají hudební skladatele různých žánrů. Jsou pravidelně seznamováni se současným hudebním děním ve svém okolí i v celosvětovém měřítku. V hodinách hudební nauky jsou využívané různé interaktivní pomůcky, hry, děti zpívají písně různých žánrů a doprovází se na Orffovy nástroje.Aktuálně ze školy

4. 1. 2022 žákovské večery

Veškeré akce školy probíhají bez účasti diváků. Děkujeme za pochopení. Většina akcí bude natočena nebo přímo živě streamována.

25. 1. 2022 Žákovský večer je ke shlédnutí na Facebooku školy.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu