logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Hudební nauka HN

Hudební nauka je nedílnou součástí hudebního vzdělávání na naší Základní umělecké škole. Od 1. do 5. ročníku představuje neoddělitelný doplněk k hlavnímu předmětu žáka hudebního oboru. V hodinách hudební nauky se děti naučí číst a psát noty a obeznámí se se základy hudební teorie. Procvičují si intonační a rytmické schopnosti a poznávají, z čeho se skládá hudba – tóny, pomlky, intervaly, předznamenání, stupnice, akordy, dynamika, tempo, hudební pojmy, hudební formy a další terminologii. Názorně poznávají hudební nástroje, jejich využití a zařazení do skupin. Nahlédnou i do světa hudebních dějin a poznají hudební skladatele různých žánrů. Jsou pravidelně seznamováni se současným hudebním děním ve svém okolí i v celosvětovém měřítku. V hodinách hudební nauky jsou využívané různé interaktivní pomůcky, hry, děti zpívají písně různých žánrů a doprovází se na Orffovy nástroje.Aktuálně ze školy

24. 9. 2021 Výuka v pondělí 27.9.2021

V pondělí 27.9.2021 bude probíhat vyučování dle rozvrhu.  Ve škole není ředitelské volno.

25. 11. 2021 Slavnostní koncert k 95. založení školy

Termín na Slavnostní koncert školy je stanoven na čt 25. 11. 2021 v 17 h. v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské 7 v Brně. Uslyšíte výkony žáků naší školy, bývalých absolventů, pedagogů a jejich přátel a těšit se můžete i na významné hosty. Přijďte s námi oslavit dlouholetou tradici naší školy.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu