slide
slide
slide
slide
slide
slide

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

pátek 15:35 - 16:20, p. uč. Ludmila Neumannová

9. 10. 2020 Když se ten ovísek, Žádnyj neví jako já - trojhlasá úprava - každý žák má zadaný svůj hlas, řádně se naučit text, kdo má k dispozici nástroj cvičit společně, nacvičit pomalé tempo.

16. 10. Když se ten ovísek, Žádnyj neví jako já - důrazně zdokonalovat intonaci a rytmiku, zvláště 2. a 3. hlas a všichni pracovat na zdokonalení textu a řádné artikulaci. Opakovat si píseň B. Nikodem: Jedeme na výlet.

23. 10. Když se ten ovísek, Žádnyj neví jako já - stále pracovat v pomalém tempu, zažít si intonaci, rytmus, text, neboť závěrečné tempo bude rychlé. 1. hlas obě písně pracovat na lehkosti hlasu - hlavový tón, netlačit a také v pomalém tempu. Všichni zdokonalovat text i výraz u písně Jedeme na výlet. 

6. 11. Stále platí: 1., 2., 3. hlas pracovat na zdokonalování intonace, rytmu, správného textu k písním Když se ten ovísek, Žádnyj neví jako já. Píseň Jedeme na výlet pracovat na přednesu, výrazu. Nová píseň B. Nikodem: Hurá, prázdniny - přečtení řádně nahlas textu, projít si noty, předznamenání, rytmus - zatleskat. Hurá, prázdniny ukázka písně + noty s textem.

13. 11. Když se ten ovísek, Žádnyj neví jako já - postupně pracovat na daném tempu, doposud jsme pracovali v mírném tempu, aby jste si zažili text. Obě písně jsou živě. Proto je důležitá důsledná znalost textu, řádná artikulace. Jedeme na výlet - zůstává pracovat na přednesu, výrazu. Hurá, prázdniny - dokonale se seznámit s notovým zápisem, pracovat na textu, intonaci, rytmu.

20. 11. Písně Když se ten ovísek, Žádnyj neví jako já - dodržet správné tempo, vesele, živě. Dbát na dynamická znaménka, pracovat na přednesu, výrazu. Stále platí řádná artikulace. Jedeme na výlet - propracovávat přednes. Hurá prázdniny jsou 3 sloky, řádně načíst (nahlas) a pracovat na intonaci a tempu. Kdo má zpěvník Já písnička 2 - koleda Anděl pastýřům zvěstoval, Purpura - text nacvičit, pracovat na intonaci. Anděl pastýřům zvěstoval - noty (pdf)

27. 11. Pracovat na celkovém zdokonalování, zvláště na přednesu Když se ten ovísek, Žádnyj neví jako já. Anděl pastýřům zvěstoval - se bude zpívat v tónině C dur pouze jednohlasně. Nová dvojhlasá koleda Radostně budeme zpívati (noty budou předány v hodinách sólového zpěvu). Poslech Petr Eben - Čtyři vánoční písně pro 3hlasý dětský sbor a klavír - Tajemství, O třech zvonečcích, Koleda - zazpívejte si společně s nahrávkou každý svůj hlas.

4. 12. Radostně budeme zpívati - řádně pracovat na textu, 2. hlas nacvičit intonaci, Anděl pastýřům zvěstoval - řádně text, intonaci, rytmus a stále pracovat na daných písních Když se ten ovísek, Žádnyj neví jako já - intonačně, 2.,3. hlasy, dále opakovat píseň Jedem na výlet a nastudovat perfektně text Hurá prázdniny - pracovat i na intonaci a rytmu. V nebližší době napíši názvy koled k účasti na Slavnostním otevření krasobruslařské haly na Vodové ulici v Králově Poli, konané v pátek 11.12. od 14-15h.- Rodiče jsou zváni i se žáky, nezapomeňte si vzít brusle, po ukončení ceremoniálu bude možnost si zabruslit.

8. 1.  U písní Když se ten ovísek a Žádný neví jako já - pracovat na přesném textu, zdokonalení intonace, rytmu a přednesu a opakovat píseň Jedeme na výlet. Studovat a nacvičovat píseň Hurá, prázdniny.

15. 1. Všichni řádně nacvičovat píseň Hurá, prázdniny - přesné zvládnutí textu (číst si nahlas) 3 sloky. Žáci, kteří navštěvují některý hudební nástroj - přehrávat si správně intonačně a rytmicky. Opakovat píseň Jedeme na výlet - pracovat na výrazu přednesu, správné artikulaci. Písně Když se ten ovísek, Žádný neví jako já - druhé a třetí hlasy pracovat na přesné intonaci a rytmu.

22. 1. Písně Jedeme na výlet a Hurá, prázdniny (viz ukázka písně z 6.11.) důsledně číst notový zápis - týká se to předehry, mezihry, dynamiky, rytmu a intonace. Žáci, kteří mají hudební nástroj - přehrávat si melodii. Opakovat písně Žádný neví jako já a Když se ten ovísek - hlavně pracovat na výrazu přednesu.

5. 2. Písně Jedeme na výlet a Hurá, prázdniny - pracovat na jasné zřetelné artikulaci, přesném rytmu, dbát na dynamická znaménka. Opakovat písně Když se ten ovísek, Žádný neví jako já - zvláště zdokonalení 2. a 3. hlasu. Petr Eben Jarní slunce z cyklu Zelená se snítka - poslech.

12. 2. Písně Jedeme na výlet, Když se ten ovísek, Žádný neví jako já a Hurá, prázdniny - stále platí - pracovat na přesné intonaci (2. a 3. hlas) v daném rytmu a pracovat na přednesu, řádné artikulaci a výrazu. Písně Hurá, prázdniny a Jarní slunce - poslech.

19. 2. Opakovat a řádně propracovat 1., 2. a 3. hlas k písním Žádný neví jako já, Když se ten ovísek. Poslech - Hurá, prázdniny a Jarní slunce.                Antonín Dvořák - Moravské dvojzpěvy č. 2 Veleť, vtáčku, č. 8 Skromná, č. 11 Zajatá - poslech.

5. 3. Žáci, kteří hrají na hudební nástroj, si budou přehrávat i jiný hlas, než jaký sami zpívají, aby si ho naposlouchali. Jde o písně Když se ten ovísek a Žádný neví jako já. Opakovat a propracovat zadané písně Hurá, prázdniny, Jedeme na výlet, Jarní slunce - poslouchat nahrávky.

12. 3. Opakovat a propracovávat písně Jedeme na výlet, Hurá, prázdniny a Když se ten ovísek (i poslech). Nová píseň Václav Trojan Měla jsem chlapce - poslech + noty, řádně číst nahlas text (artikulovat).

19. 3. Píseň - Měla jsem chlapce - řádně přečíst notový zápis (rytmus, dynamická znaménka), čtení textu nahlas 1. a 3. sloka (výslovnost a řádná artikulace). Propracovat píseň Když se ten ovísek (tempo, výslovnost, přednes). Poslech výše zaslaných nahrávek.

26. 3. Aktuálně - nacvičování autorské úpravy skladatelky a textařky Marie Sommerové Ódy na radost (L. van Beethoven) - úprava "Dětská Óda na radost". Noty i s nahrávkou zaslány žákům na e-mailové adresy - soprán 2 a alt. Všichni řádně přečíst notový zápis, čtení nahlas - artikulace, výslovnost.

9. 4. Píseň Dětská Óda na radost - pracovat na textu (číst nahlas - zřetelná výslovnost), na přesném rytmu, na přesné intonaci - zvláště alt, zpívat s nahrávkou. Opakovat a propracovávat písně - Hurá, prázdniny, Když se ten ovísek - poslech nahrávek.

16. 4. Propracovat a zdokonalovat píseň Dětská Óda na radost, zvláště závěr písně - dodržení přesného rytmu, alt - pracovat v druhé části na přesné intonaci. Opakovat píseň Když se ten ovísek (2., 3. hlas - přesná intonace). Poslech nahrávek.

23. 4. Píseň Dětská Óda na radost - přesně pracovat s nahrávkou (dodržení předehry, meziher, přesného rytmu, alt přesná intonace). Opakovat písně Jedeme na výlet, Když se ten ovísek - pracovat na přednesu, řádné artikulaci, dodržení (2., 3. hlas) přesné intonace a rytmu.

30. 4. Opakovat a řádně propracovat písně - Jedeme na výlet, Hurá, prázdniny (výraz, přednes, zřetelná artikulace, přesný rytmus). Když se ten ovísek - přesně v daném tempu, 2. a 3. hlas přesná intonace. Dětská Óda na radost - pracovat na přednesu, alt na přesné intonaci. Poslech všech nahrávek. Po domluvě s paní učitelkou Neumannovou, je možnost individuální konzultace.

7. 5. Píseň Měla jsem chlapce - pracovat na jasné, zřetelné výslovnosti - číst si nahlas 1.-3. sloku., řádně přečíst notový zápis (rytmus, dodržení dynamiky, poslech nahrávky). Opakovat písně - Když se ten ovísek 1., 2., 3. hlas - přesná intonace, rytmus. Píseň Dětská Óda na radost - pracovat s nahrávkou - rovněž přesná intonace, rytmus (alt).

14. 5. Výuka 3 žáci - písně Dětská Óda na radost a Když se ten ovísek - procvičování a secvičování 2. a 3. hlasu. Důkladně procvičovat 1. hlas.

21. 5. Píseň Když se ten ovísek - secvičování 1. a 2. hlas, 3. hlas pracovat na přesné intonaci. Píseň Dětská Óda na radost - secvičování Soprán 2 + alt (přesný rytmus, dodržení meziher, zřetelná artikulace).