slide
slide
slide
slide
slide
slide

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Název projektu: ZUŠ Vranovská - Šablony I 2023

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003037

Fyzická realizace projektu:

datum zahájení 1.1.2023

datum ukončení 31.12.2025

Název aktivity: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ, Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ

Anotace projektu: Cílem projektu je profesní růst pracovníků školy prostřednictvím dlouhodobého i krátkodobého vzdělávání a také podpora žáků s využitím inovativních forem výuky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nebyly nalezeny žádné obrázky