logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Hra na elektronické klávesové nástroje

keyboardKeyboard je elektronický klávesový nástroj vybavený automatickými doprovody, generátory rytmů a dalšími doplňky. Na klávesách je možné využívat doprovody s rytmy popových žánrů i klasických hudebních stylů, u nichž je možné nastavit tempo, hlasitost a další zvukové vlastnosti. Na některých modelech je možnost nahrát vlastní skladbu, přidat do skladby další zvukové stopy, propojit ji s jinou skladbou či přidat různé zvukové efekty. Žáci mohou hrát i čtyřručně, což je pro ně zábavnou motivací.

Je nutné, aby rodiče kupovali nástroj až po konzultaci s pedagogem, protože by dítě doma cvičilo na jiný nástroj, než na který hraje v hodinách. V rámci výuky seznamujeme žáky (pokud mají zájem) např. s notačním programem nebo s nahráváním přímo do kláves.

Máte zájem o studium? Podejte si přihlášku, je to snadné!Aktuálně ze školy

14. 5. 2021 Přijímací řízení 2021/2022

Z kapacitních důvodů , v případě zájmu o hudební obor , volejte prosím na další domluvu 739 670 670.

Elektronické přihlášky je možné podávat do výtvarného a tanečního oboru. 

22. 4. 2021 Slavnostní koncert k 95. založení školy

Náhradní termín koncertu čt 22. 4. 2021 je zrušen, další termín je stanoven na čt 25. 11. 2021.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu