slide
slide
slide
slide
slide
slide

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Klikněte zde na on-line výuku 

2.POLOLETÍ

3.2.2021

Půltón - nejmenší vzdálenost dvou tónů (pracovní sešit str. 33)

Opakování - staccato a legato, melodie a doprovod, veselá a smutná melodie (melodie v durové a mollové tónině), hledání rozdílů podle sluchu.

 

10.2.2021

Opakování: Hledání rozdílů: staccato a legato, melodie a doprovod, veselá a smutná melodie, tempo.

Dynamické znaménka: (pracovní sešit str. 34), tleskání dynamických vln od nejslabší dynamiky (pp) po nejsilnější (ff) a zpátky, pokusit se zahrát dynamickou vlnu na svém hudebním nástroji.

 

17.2.2021

Dynamické vlny -  hra na vlastní nástroj (pomůcka - pracovní sešit str. 34)

Domácí úkol - zakroužkuj celé tóny (modrá barva) a půltóny (červená) - pracovní sešit str. 35 - písnička

Vybarvěte obrázek: Síla tónu

 

24.2.2021

Jarní prázdniny

 

3.3.2021

Písnička Skákal pes - prosím doplnit rytmus (pracovní sešit str. 38)

Pokuste se prosím vybarvit obrázek kytiček podle dynamiky - pomůže pracovní sešit str. 34 - KYTIČKY

 

10.3.2021

Opakování - hudební abeceda - Stupnice C Dur (pracovní sešit str. 11)

Píseň „Povídala straka vráně" - pohybové cvičení

Nové noty c2 - a2 (pracovní sešit str. 19)

Vybarvěte čerta v pracovním sešitě na str. 20.

Program k procvičování not - klikněte ZDE (nezapomeňte prosím vypnout ostatní klíče kromě houslového)

 

17.3.2021

Opakování - vyšší noty c2 - a2 (pracovní sešit str. 19)

Akord (líbivý zvuk s doprovodním využitím) - 1.,3. a 5. tón stupnice (pracovní sešit str. 13 - 14)

Písnička, používající akord "Ovčáci, čtveráci"

Povídání o akordech 

Písnička o kontrabase

 

24.3.2021

Opakování - zápis akordu od noty c2
 
Písničky: "Já do lesa nepojedu", "Utíkej Káčo"
 
Křížek (prac sešit str. 39), domácí úkol: napsat hudební abecedu s křížkami
 
Hudební pohádka - HARFA

 

31.3.2021

Opakování křížek

Cvičení str. 42

Hudební pohádka: tuba

 

7.4.2021

Opakování křížek, Co je předznamenání – strana 44, béčko - strana 43

Domácí úkol: napsat hudební abecedu s béčkama,

Poslouchejte písničku a nakreslete o čem je 46 – „HOLKA MODROOKÁ“

Hudební pohádka: dřevěné dechové nástroje 

 

14.4.2021

Opakování křížek, béčko, odrážka: str. 47

cvičení: str. 46

písnička Hodinky a holínky: str. 49

hudební pohádka - mandolína

  

Hudební nauka 2. ročník 

Klikněte zde na on-line výuku 

 

2. POLOLETÍ

3.2.2021

Opakování: dechové nástroje žesťové a dřevěné

Ligatura (pracovní sešit str. 41) + zopakovat staccato (krátce) a legato (vázaně), rozdíl legato (různé noty) x ligatura (noty stejné výšky)

Triola - pracovní sešit str. 40

Domácí úkol: pracovní sešit str. 41 - pokusit se zahrát spodní řádek na svém hudebním nástroji

 

10.2.2021

Hraní ligatury na svém hudebním nástroji (prezentace domácího úkolu z 3.2.)

Písničková hádanka (pracovní sešit str. 43) - doplňte správné noty

 

17.2.2021

Opakování - hudební nástroje (smyčcové, dechové dřevěné, dechové žesťové, bicí)

Domácí úkol - poznej hudební nástroje z UKÁZKY

 

24.2.2021

Jarní prázdniny

 

3.3.2021

Stupnice - opakování (pracovní sešit str. 50 - 51)

Domácí úkol - poznej hudební nástroje z UKÁZKY

 

10.3.2021

Opakování - pracovní sešit str. 50

Tón, Interval, Akord

Názvy základních intervalů prima – oktáva (pracovní sešit str. 54)

Pomůcky k intervalům primy a sekundy - písně "Andulko šafářová" (prima) a Běžela ovečka (sekunda) - pracovní sešit str. 54

 

17.3.2021

Opakování - pracovní sešit str. 51

Intervaly tercie a kvarty - písně "Ovčáci čtveráci" (tercie) a Holka modrooká (kvarta) - pracovní sešit str. 54.
 
Hudební perlička P. Šporcla: A. Dvořák
 
Video o intervalech

 

24.3.2021

Opakování - Intervaly, pracovní sešit str. 54.

Intervaly kvinty a sexty - písně "To ta helpa" (kvinta) - ukázka H. Hegerová a "Rozvíjej se poupátko" (sexta)

Hudebni perličky Smetana

 

31.3.2021

Opakování - Intervaly, pracovní sešit str. 54.

Intervaly septima, oktáv - píseň "Komáři se ženili"

Hudební perlička: Vivaldi

 

7.4.2021 

Opakování - Intervaly, pracovní sešit str. 54.

Intervaly septima, oktáv - píseň "Komáři se ženili"

Hádání základních intervalů primy - kvarty.

Hudební perlička: Bach

 

14.4.2021 

Opakovaní: co je to interval - str. 54

sluchová analýza intervalů primy - kvarty (opak.), následně kvinty - oktávy (nové)

Hudební perlička: Mozart - https://decko.ceskatelevize.cz/video/e217522161500002

 

Hudební nauka 3. ročník 

Klikněte zde na on-line výuku 

 

2. POLOLETÍ

3.2.2021

Opakování: Mollové stupnice - stupnice přirozená, melodická, harmonická a jejich půltóny (pracovní sešit str. 34, 35)

Hudební nástroje: Strunné drnkací a klavír (pracovní sešit str 52 - 53)

Domácí úkol: poslechněte si prosím jenom kousíček ze skladeb pro flétnu a klavír: MOZART a RACHMANINOV

 

10.2.2021

Opakování: Mollové stupnice: stupnice přirozená, melodická, harmonická a jejich půltóny (pracovní sešit str. 34, 35)

Domácí úkol: doplňte názvy stupnic a přečtěte noty (pracovní sešit str. 37 -40).

 

17.2.2021

Opakování: stupnice, takty, kromě intervalů (pracovní sešit str. 44 - 45)

Základní intervaly (pracovní sešit str. 26)

Domácí úkol: poznej hudební nástroje z UKÁZKY

 

24.2.2021

Jarní prázdniny

 

3.3.2021

Základní intervaly (pracovní sešit str. 48) + cvičení (pracovní sešit str. 49 nahoře)

Domácí úkol: poznejte hudební nástroje z UKÁZKY

 

10.3.2021

Opakování - cvičení: pracovní sešit str. 49 nahoře (intervaly)

4/4 takt, rytmický diktát (pracovní sešit str. 50)

Domácí úkol: vymyslet libovolné 4/4 takty

Poslechněte si prosím něco o TAKTECH

 

17.3.2021

Triola: pracovní sešit str. 51.
 
Domácí úkol: vymyslet libovolné 4/4 takty - prosím dodělat.
 
Rytmický diktát v 6/4 taktu (2 takty) - prosím zkusit tleskat s nahrávkou Ravelova Bolera
 

24.3.2021

Vyťukat úkol bolero,Transpozice – pracovní sešit str. 58

Černé oči na str. 58 za úkol zapsat o č.4 níže

Video o intervalech

 

31.3.2021

Intervaly: cičení str. 57

písničkové pomůcky k intervalům.

Můžete se podívat na představení Eugen Oněgin (Čajkovskij) z Janáčkova divadla

 

7.4.2021

Intervaly: opakování - str. 48 - 49

písničky na intervaly

hádání intervalů primy - kvarty podle sluchu

hudební perlička: A. Dvořák.

 

14.4.2021

Intervaly: opakování - str. 48 - 49

písničky na intervaly

hádání intervalů kvinty - oktávy podle sluchu

hudební perlička: B.Smetana

 

Hudební nauka 4. ročník 

Klikněte zde na on-line výuku

 

2. POLOLETÍ

3.2.2021

Slavní skladatelé klasicismu: Wolfgang Amadeus Mozart (pracovní sešit str. 37), Ludwig van Beethoven (str. 52).

Poslechněte si prosím alespoň kousíčky ze skladeb hudebních mistrů klasicismu: MOZART , BEETHOVEN

Základní intervaly - začátek (pracovní sešit str. 40 - 41)

 

10.2.2021

Základní intervaly (pracovní sešit str. 40 - 41)

Opakování a zajímavosti k W. A. Mozartovi a L. van Beethovenovi, hudebním mistrům klasicismu (pracovní sešit str. 37 a 52)

 

17.2.2021

Opakování: Základní intervaly (prac. sešit str. 40 - 41)

Poslech: Velikáni hudby (BBC) - MOZART

 

24.2.2021

Jarní prázdniny

 

3.3.2021

Enharmonické tóny (pracovní sešit str. 42)

Mollové stupnice (pracovní sešit str. 42) - prosím zopakovat půltóny a druhy stupnic - přirozená, harmonická, melodická

Poslech: Velikáni hudby (BBC) - BEETHOVEN

 

10.3.2021

opakování – enharmonické tóny + mollové stupnice – pracovní sešit str. 42

Vyjmenujte křížky (fis, cis, gis, dis…) 

Mollové stupnice s křížkami (pracovní sešit str. 43 - 45)

Beethoven a ČR (Praha, Hradec nad Moravicí, Lázně, Česká šlechta, Kontakty s českými skladateli)

UKÁZKA

 

17.3.2021

Opakování - předznamenání mollových stupnic – pracovní sešit str. 42.

Mollové stupnice - procvičování (pracovní sešit str. 46). 

Mozart a ČR (Brno - bydlel jako dítě na Kobližné - Mahenova knihovna, hrál v Redutě, Praha - premiéra Dona Giovanniho).

Ukázky: PŘEDEHRA, SOPRÁNOVÁ ÁRIE 

 

24.3.2021

Opakovani str. 47

Mollový kvintakord str 47 - 48

Český hudební klasicismus, Vídeň, Mannheim, Paříž

 

31.3.2021

Obraty mollového kvintakordu s. 48 a 64

P. I. Čajkovskij: s. 73.

Můžete se podívat na představení Eugen Oněgin (Čajkovskij) z Janáčkova divadla

 

7.4.2021

Opakování: mollový kvintakord, MOTIV, TÉMA, Hudební forma (str. 54)

Mozart allegretto – analýza malé hudební formy.

 

14.4.2021

Opakování : tón, motiv, téma, forma malá a velká

SONÁTOVÁ FORMA (expozice, provedení repríza), VARIACE, RONDO, VELKA 2 a 3 dilna forma (str. 54).

 

Hudební nauka 5. ročník 

Klikněte zde na on-line výuku

 

3.2.2021

Franz Schubert, Robert Schumann (pracovní sešit. str. 52)

Hudební kvíz (pracovní sešit str. 74)

Poslech: F. Schubert: Symfonie nedokončená a R. Schumann: Snění

10.2.2021

Opakování: Franz Schubert, Robert Schumann (pracovní sešit. str. 52)

Hudební kvíz - pokračování (pracovní sešit str. 74)

Domácí úkol: najít zajímavost k libovolnému skladateli období romantismu (z tabulky v pracovním sešitě str. 51).

 

17.2.2021

Prezentování domácího úkolu: najít zajímavost k libovolnému skladateli období romantismu (z tabulky v pracovním sešitě str. 51)

Poslech: Velikáni hudby (BBC): Čajkovskij

 

24.2.2021

Jarní prázdniny

 

3.3.2021

Poslech k již probranému Ruskému romantismu: N . R. KORSAKOV: Šeherezáda - dojmy skladatele z námořní cesty kolem světa.

Rekapituluji romantické skladatele již zmiňované v předešlých hodinách:

F. Schubert, R. Schumann (raný romantismus)

F. Chopin, F. Liszt (klavírní virtuosové)

B. Smetana, A. Dvořák (Český romantismus)

P. I. Čajkovskij, Mocná hrstka - Korsakov, Borodin, Musorgskij... (Ruský romantismus)

R. Wagner, G. Verdi, G. Bizet (Romantismus v operní tvorbě) 

budeme je opakovat v příští hodině

 

10.3.2021

ROMANTISMUS: 

Raný romantismus 1800 - 1830 (F. Schubert, C. Maria von Weber)

Vrcholný romantismus: 1830 – 1850 (Programní hudba – H. Berlioz, virtuozové - Paganini, Liszt) 

Pozdní romantismus 1850 - 1890 (Verdi: Othello, Falstaff, Wagner: Hudební drama) 

Přelom století: 1890 - 1914 (G. Mahler, R.  Strauss)

 

ROMANTICKÁ OPERA (poslechněte si prosím ukázky)

  1. Vznik opery - Florentská camerata (baroko)
  2. První romantická opera - C. Maria von Weber- Čarostrelec – pohádková opera
  3. G. Verdi 
  4. R. Wagner

 

17.3.2021

Programní hudba: Hudba, ztvárňující Mimohudební obsah,

Předchůdci:

A. Vivaldi: 4 ročních dobL. van Beethoven – Pastorální symfonie

  1. Předehra k Čarostřelcovi
  2. Programní symfonie , Berlioz: Fantastická symfonie 
  1. Symfonická báseň –  Franz Liszt.
  2. Cykly symfonických básní – Nejdokonalejší cyklus: B. Smetana: Má vlast
  3. Hudební drama – autorem je Richard Wagner – leitmotiv
 
24.3.2021

Národní školy: historické souvislosti - Revoluce 1830, 1848

Itálie (Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi), Rusko (Borodin, Korsakov, Musorgskij), České země (Smetana, dvořák).

Ukázky: Verdi: Sbor židů

Musorgskij: Obrázky z výstavy - Baba Jaga, Velká brána Kijevská

Smetana: Proč bychom se netěšili (Prodaná nevěsta)

 

31.3.2021

Přelom století: G. Mahler, R. Strauss.

Můžete se podívat na představení Eugen Oněgin (Čajkovskij) z Janáčkova divadla

 

7.4.2021

20. století v hudbě,

Různé směry: Impresionismus: Debussy, Ravel, Neoklasicismus (Stravinskij, Prokofiev), 2. Vídeňská škola – Schonberg, Berg , Webern, Folklorismus: Bartók, Janáček.

 

14.4.2021

Opakování: 20. století (směry)

Impresionizmus - umělecký směr a jeho představitelé C. Debussy a M. Ravel.