slide
slide
slide
slide
slide
slide

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

            V roce 2018/2019 byla Základní umělecká škola Vranovská oslovena statutárním městem Brnem k zapojení se do Mezinárodního projektu ON STAGE Music for social change, jehož hlavním cílem je začlenění sociálně znevýhodněných. Jak již z názvu vyplývá, začleňování se děje hudební formou. Žáci na vybraných ZŠ v Brně jsou skupinově vyučováni na různé hudební nástroje. Učí se základnímu zvládnutí techniky hry na nástroj. Následně se budou moci i oni zapojit do speciálně vytvořených hudebních skupin, kapel, sborů a společně budou takto muzicírovat a vystupovat.

            Myšlenka tohoto způsobu začlenění byla zrozena ve španělském městě L´Hospitalet
a následně byla šířena do dalších evropských měst – Grigny Francie, Valongo Portugalsko, Adelfia Itálie, Aarhus Dánsko, Katowice Polsko a dorazila také do Brna. V jednotlivých státech byly vytvořeny místní pracovní skupiny, které měly za úkol myšlenku tohoto projektu napasovat
na podmínky ve svém městě a ve své zemi. Členové pracovního teamu i lektoři se budou pravidelně následující dva roky setkávat a společně si vyměňovat zkušenosti a aplikovat příklady dobré praxe
z jiných států.
V dubnu 2019 naše ZUŠ uspořádala na půdě školy pro mezinárodní garanty tohoto projektu z výše uvedených 6 zemí koncert, kde se představili ti nejlepší žáci školy a komorní soubory.

            Na podzim 2019 počala výuka na základních školách, v prosinci vznikl sbor při IQ Roma servisu a v lednu 2020 vzniká hudební kapela na ZUŠ Vranovská pod vedením brněnského houslisty Petra Mikulky. Cílem je spojit všechny bez věkové, nástrojové či sociální bariéry.

Mgr. Bronislava Schoříková, ředitelka ZUŠ

Projekt byl vzhledem ke koronaviru COVID-19 pozastaven.

Další informace k projektu. najdete zde ve formátu pdf (3,1 Mb).

obr (1).jpg