slide
slide
slide

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ŽÁKA DO ZUŠ bude zpřístupněna od 1. 4. 2023 - klikněte na tento odkaz 

 

 • Vyplňte všechny požadované údaje a vyberte si z nabízených termínů zápisu 15.5., 22.5., 25.5., 29.5., a 12.6.2023 vždy mezi 13-17 hodinou.
 • V případě zájmu o výuku na odloučeném pracovišti (ZŠ Hamry, ZŠ Milénova, ZŠ Janouškova) prosíme o sdělení u přijímacích zkoušek
 • Podání přihlášky neznamená automatické přijetí zájemce ke studiu

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – TALENTOVÁ ZKOUŠKA, OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ

 Ve vybraném termínu a čase se dostavte do hlavní budovy školy na adresu Vranovská 41

 • Při zkoušce sdělíte preferovanou pobočku, případně náhradní studijní předmět

HUDEBNÍ OBOR

 • Zpěv písničky (libovolná lidová píseň)
 • Sluchové a intonační předpoklady
 • Rytmické předpoklady (reprodukce rytmického modelu)
 • V případě, že dítě na nástroj již hraje, předvede libovolnou skladbu
 • Více informací zde: přijímací řízení - podrobné informace

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR

INFORMACE O PŘIJETÍ

 • Po odeslání přihlášky přijde rodičům potvrzující e-mail s odkazem ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NALEZNETE ZDE, kde mohou sledovat stav přijímacího řízení (o přijetí nebylo rozhodnuto, přijat, nepřijat, přijat jako náhradník)
 • Nepřijatí uchazeči, kteří úspěšně vykonali zkoušku, ale nebyli z důvodu naplnění kapacity žáků v jednotlivých oborech přijati, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako náhradníci. V případě uvolnění místa budou tito uchazeči telefonicky kontaktováni a přednostně zařazeni ke studiu. Veškeré údaje k platbě úplaty za vzdělávání zasíláme na e-mail. Při nedodržení termínu splatnosti do 20. 8. 2023 bude uchazeč vyřazen a místo bude nabídnuto jinému zájemci.

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY

 • Před začátkem školního roku najdete podrobné informace o organizaci začátku školního roku na webových stránkách školy
 • Domluva rozvrhu bude probíhat telefonicky v pátek 1. 9. 2023 a v pondělí 4. 9. 2023.

 

Přihláška Online:

PŘIHLÁŠKA

nový-2.jpg

 přijímací řízení
podrobné informace