slide
slide
slide
slide
slide
slide

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Vážení rodiče, milí uchazeči,

talentové přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025  se uskuteční:

Hudební obor

20.5., 21.5., 23.5. a 27.5.2024.

Výtvarný obor

28.5.2024

Taneční obor

21.5.2024

Povolená kapacita žáku pro školní rok 2023/2024 byla zcela naplněna. Další žáky do nového školního roku 2024/2025 je možné přijmout pouze, pokud se v některém oboru uvolní místo.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ŽÁKA DO ZUŠ  - klikněte na tento odkaz

 Vyplňte všechny požadované údaje a vyberte si z nabízených termínů zápisu. Rezervovaný čas je vyhrazen vždy pro individuální zápis jednoho uchazeče s jeho zákonným zástupcem.

 • Ve vybraném termínu a čase se dostavte do hlavní budovy školy na adresu Vranovská 41
 • Zájem o výuku na odloučeném pracovišti (ZŠ Hamry, ZŠ Milénova, ZŠ Janouškova) sdělte komisi u přijímacího řízení, případně náhradní studijní předmět
 • Podání přihlášky neznamená automatické přijetí zájemce ke studiu 

HUDEBNÍ OBOR

 • Zpěv písničky (libovolná lidová píseň)
 • Sluchové a intonační předpoklady
 • Rytmické předpoklady (reprodukce rytmického modelu)
 • V případě, že dítě na nástroj již hraje, předvede libovolnou skladbu
 • Více informací zde: přijímací řízení - podrobné informace

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR

INFORMACE O PŘIJETÍ

 • Po odeslání přihlášky přijde rodičům potvrzující e-mail s odkazem ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NALEZNETE ZDE, kde mohou sledovat stav přijímacího řízení (o přijetí nebylo rozhodnuto, přijat, nepřijat, přijat jako náhradník)
 • Nepřijatí uchazeči, kteří úspěšně vykonali zkoušku, ale nebyli z důvodu naplnění kapacity žáků v jednotlivých oborech přijati, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako náhradníci. V případě uvolnění místa budou tito uchazeči telefonicky kontaktováni a přednostně zařazeni ke studiu. Veškeré údaje k platbě úplaty za vzdělávání zasíláme na e-mail. Při nedodržení termínu splatnosti do 20. 8.  bude uchazeč vyřazen a místo bude nabídnuto jinému zájemci.

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY

 • Před začátkem školního roku najdete podrobné informace o organizaci začátku školního roku na webových stránkách školy

 

Přihláška Online:

PŘIHLÁŠKA

nový-2.jpg

 přijímací řízení
podrobné informace