slide
slide
slide
slide
slide
slide

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Cimbálová muzika 1

pátek 15:35 – 16:20, p. uč. Jana Sládková

9. 10. 2020 Lístečku z Javora - samostatné studování nových partů.    

16. 10. Procvičování nové písně Lístečku z Javora, opak. Hoří, hoří a Pod horama je lučina - na odložené vystoupení.

23. 10. Lístečku z Javora - celá píseň do rychlého tempa, procvičování repertoáru (Hoří pod horama).

6. 11. Lístečku z Javora - procvičovat v tempu, Hoří, hoří a Pod horama je lučina - opak., poslech Myjavské mel.Ode mlýna ke mlýnu 1, Ode mlýna ke mlýnu 2, Ptáčku jařabatý

13. 11. Muzikanti hrajte  noty - pdf   Nacvičit číslo 1 a procvičovat naučený repertoár.

20. 11. Muzikanti hrajte pokračovat č.2, stále procvičovat repertoár.

27. 11. Muzikanti hrajte pokračovat č. 3 a 3a, procvičovat repertoár. Možnost individuální konzultace po předchozí domluvě s vyučující Janou Sládkovou, tel. 737 341 646.

4. 12. Muzikanti hrajte dokončit č. 4 a procvičovat celé v pomalém tempu. Na všechny se moc těším v pá 11. 12. 

8. 1. 2021 Procvičovat celé pásmo písní Muzikanti hrajte (v pomalém tempu), opakovat Hoří, hoří.

15. 1. Muzikanti hrajte - celé procvičovat (intonace, rytmus), opakování - Lístečku z javora

22. 1. Muzikanti hrajte - celé procvičovat, Ztratila sem fěrtušek - noty ke stažení

5. 2. Ztratila sem fěrtušek - část (předehra + č.1) v pomalém tempu, opakování - Muzikanti hrajte.

12. 2. Ztratila sem fěrtušek pokračovat - prim, terc, kontry č.5, cimbál sólo (č.2), opakování - Muzikanti hrajte.

19. 2. Ztratila sem fěrtušek - dokončení v pomalém tempu, opakování - Muzikanti hrajte, Lístečku z javora.

5. 3. Ztratila sem fěrtušek - procvičovat celé pomalu, opakování - Hoří, hoří.

12. 3. Ztratila sem fěrtušek - v rychlejším tempu, opakování - Muzikanti hrajte.

19. 3. Spadla ně šablička č. 1 pomalu - noty ke stažení. Opakování - Ztratila sem fěrtušek.

26. 3. Spadla ně šablička - prim, terc č. 7 pomalu, kontry, cimbál č. 2 pomalu. Opakování - Muzikanti hrajte.

9. 4. Spadla ně šablička - dokončit pomalu, opakování - Ztratila sem fěrtušek.

16. 4. Spadla ně šablička - procvičovat celé pomalu, opakování - Muzikanti hrajte.

23. 4. Spadla ně šablička - v rychlejším tempu, opakování - Ztratila sem fěrtušek. V případě zájmu je možná individuální konzultace po domluvě s paní učitelkou Sládkovou.

30. 4. Muzikanti hrajte, Ztratila sem fěrtušek, Spadla ně šablička - vše procvičovat. Po domluvě s paní učitelkou Sládkovou, je možnost individuální konzultace.

7. 5. Zadanou látku procvičovat po částech pomalu (intonace, rytmus).

14. 5. Výuka 3 žáci - souhra v pomalém tempu (intonace, rytmus, smyky). Spadla ně šablička, Muzikanti hrajte, procvičování zadané látky.

21. 5. Výuka 3 žáci - Spadla ně šablička, Ztratila sem fěrtušek - souhra v pomalém tempu, procvičování zadané látky.


Cimbálová muzika 2

pátek 16:25 - 17:55, p. uč. Jana Sládková

9. 10. 2020 Ode mlýna ke mlýnu, Valašské tance - samostatné studování nových partů.

16. 10. Ode mlýna ke mlýnu a Valašské tance dokončení, procvičování repertoáru.

23. 10. Ode mlýna ke mlýnu - celé pásmo písní do rychlého tempa, Valašské tance - procvičovat obtížnější místa, opak. repertoáru.

6. 11. Ode mlýna ke mlýnu - procvičovat + poslech nahrávky (2.ukázka), Val. tance do rychlejšího tempa, poslech nahrávek Ptáčku jařabatý, Myjavské melodie

13. 11. Točené noty pdf  - Ptáčku jařabatý - nacvičit číslo 1 a procvičovat již naučený repertoár.

20.11. Ptáčku jařabatý - pokračovat č. 2 + poslech nahrávky, a dále procvičovat repertoár.

27. 11. Ptáčku jařabatý - pokračovat č. 3 + poslech, procvičování repertoáru. Možnost individuální konzultace po předchozí domluvě s vyučující Janou Sládkovou, tel. 737 341 646.

4. 12. Ptáčku jařabatý - dokončit č.4 a celé procvičovat. Moc se na všechny těším v pá 11. 12. 2020.

8. 1. 2021 Ptáčku jařabatý - procvičovat celé v rychlejším tempu, opakovat Ode mlýna.

15. 1. Ptáčku jařabatý - procvičovat v rychlejším tempu po částech i vcelku (zaměření na smyky), opakování - Valašské tance.

22. 1. Ptáčku jařabatý - celé procvičovat, Kopanický čardáš - noty ke stažení

5. 2. Kopanický čardáš - č.1, 1a v pomalém tempu, opakování - Ptáčku jařabatý.

12. 2. Kopanický čardáš - pokračovat č.2 a 3, opakování - Ptáčku jařabatý.

19. 2. Kopanický čardáš - dokončení, opakování - Ptáčku jařabatý, Ode mlýna.

5. 3. Kopanický čardáš - celý postupně do tempa, opakování - Valašské tance.

12. 3. Kopanický čardáš - závěr v rychlém tempu, opakování - Ptáčku jařabatý.

19. 3. Slovenské melodie č. 1 - noty ke stažení. Opakování - Kopanický čardáš.

26. 3. Slovenské melodie č. 1, 2. Opakování - Ptáčku jařabatý

9. 4. Slovenské melodie č. 3, 4 v pomalém tempu, opakování - Kopanický čardáš.

16. 4. Slovenské melodie - celé postupně do rychlejšího tempa, opakování - Ptáčku jařabatý.

23. 4. Slovenské melodie - procvičovat v rychlejším tempu, opakování - Kopanický čardáš. V případě zájmu je možná individuální konzultace po domluvě s paní učitelkou Sládkovou.

30. 4. Kopanický čardáš, Slovenské melodie - procvičovat v rychlejším tempu. Po domluvě s paní učitelkou Sládkovou, je možnost individuální konzultace.

7. 5. Procvičovat zadanou látku po částech i vcelku (návaznost písní).

14. 5. Výuka 3 žáci - Kopanický čardáš - souhra (tempa, smyky, návaznost písní), procvičování - Slovenské melodie.

21. 5. Výuka 3 žáci - Slovenské melodie, Kopanický čardáš - souhra, procvičování - Ode mlýna.