logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Přípravná hudební výchova PHV

Předmět navštěvují žáci nejvýše dva roky, a to od 5 do 7 let věku. PHV může být u předškolních žáků studována samostatně a ve druhém roce si k tomuto předmětu vybírají hudební nástroj. PHV seznamuje ty nejmenší žáčky se zákonitostmi hudební říše. Formou hry se děti postupně seznamují se základními hudebními pojmy. Hodiny jsou postaveny na práci s říkadlem a písničkou, kdy obsah ztvárňují pohybem, hrou na tělo, doprovází se na nástroje Orffova instrumentáře. Učí se vnímat vlastnosti tónu – výšku, sílu, tempo, barvu, náladu hudby a dokáží na ni reagovat. Hodiny jsou proloženy hudebními pohádkami a hrami rozvíjejícími smysl pro rytmus, vedení melodie, poznávání hudebních nástrojů a poznávání hudebního světa a umění vůbec.

Máte zájem o studium? Podejte si přihlášku, je to snadné!Aktuálně ze školy

14. 5. 2021 Přijímací řízení 2021/2022

Z kapacitních důvodů , v případě zájmu o hudební obor , volejte prosím na další domluvu 739 670 670.

Elektronické přihlášky je možné podávat do výtvarného a tanečního oboru. 

22. 4. 2021 Slavnostní koncert k 95. založení školy

Náhradní termín koncertu čt 22. 4. 2021 je zrušen, další termín je stanoven na čt 25. 11. 2021.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu