logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Přípravná hudební výchova PHV

Předmět navštěvují žáci nejvýše dva roky, a to od 5 do 7 let věku. PHV může být u předškolních žáků studována samostatně a ve druhém roce si k tomuto předmětu vybírají hudební nástroj. PHV seznamuje ty nejmenší žáčky se zákonitostmi hudební říše. Formou hry se děti postupně seznamují se základními hudebními pojmy. Hodiny jsou postaveny na práci s říkadlem a písničkou, kdy obsah ztvárňují pohybem, hrou na tělo, doprovází se na nástroje Orffova instrumentáře. Učí se vnímat vlastnosti tónu – výšku, sílu, tempo, barvu, náladu hudby a dokáží na ni reagovat. Hodiny jsou proloženy hudebními pohádkami a hrami rozvíjejícími smysl pro rytmus, vedení melodie, poznávání hudebních nástrojů a poznávání hudebního světa a umění vůbec.

Máte zájem o studium? Podejte si přihlášku, je to snadné!Aktuálně ze školy

24. 9. 2021 Výuka v pondělí 27.9.2021

V pondělí 27.9.2021 bude probíhat vyučování dle rozvrhu.  Ve škole není ředitelské volno.

25. 11. 2021 Slavnostní koncert k 95. založení školy

Termín na Slavnostní koncert školy je stanoven na čt 25. 11. 2021 v 17 h. v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské 7 v Brně. Uslyšíte výkony žáků naší školy, bývalých absolventů, pedagogů a jejich přátel a těšit se můžete i na významné hosty. Přijďte s námi oslavit dlouholetou tradici naší školy.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu