logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Přípravná hudební výchova PHV

Předmět navštěvují žáci nejvýše dva roky, a to od 5 do 7 let věku. PHV může být u předškolních žáků studována samostatně a ve druhém roce si k tomuto předmětu vybírají hudební nástroj. PHV seznamuje ty nejmenší žáčky se zákonitostmi hudební říše. Formou hry se děti postupně seznamují se základními hudebními pojmy. Hodiny jsou postaveny na práci s říkadlem a písničkou, kdy obsah ztvárňují pohybem, hrou na tělo, doprovází se na nástroje Orffova instrumentáře. Učí se vnímat vlastnosti tónu – výšku, sílu, tempo, barvu, náladu hudby a dokáží na ni reagovat. Hodiny jsou proloženy hudebními pohádkami a hrami rozvíjejícími smysl pro rytmus, vedení melodie, poznávání hudebních nástrojů a poznávání hudebního světa a umění vůbec.

Máte zájem o studium? Podejte si přihlášku, je to snadné!Aktuálně ze školy

4. 1. 2022 žákovské večery

Veškeré akce školy probíhají bez účasti diváků. Děkujeme za pochopení. Většina akcí bude natočena nebo přímo živě streamována.

25. 1. 2022 Žákovský večer je ke shlédnutí na Facebooku školy.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu