slide
slide
slide
slide
slide
slide

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Prohlášení o přístupnosti webových stránek Základní umělecké školy Brno, Vranovská

Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková organizace (dále jen „ZUŠ Vranovská“ se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a mobilní aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky: www.zusvranovska.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20. 8. 2020, revidováno dne 23. 9. 2020.
Prohlášení bylo vypracováno třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (firmou Ing. Pavel Svoboda - SVOPA). Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Stránky byly za tímto účelem přepracovány, aby většinu kritérií splnily. Možno zkontrolovat nezávislým auditem např. na https://wave.webaim.org/

Zpětná vazba

Cílem ZUŠ Vranovská je zajistit uživatelům webových stránek obce jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. Kontakt na správce webu: svopa@svopa.cz