logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Cimbálová muzika

cimbalkaHra v souboru je důležitou součástí studia houslové hry. Učí žáky tvořit, naslouchat ostatním. Rozvíjí všechny složky hudebních schopností. Žáci tak získávají základ pro hru v hudebních seskupeních nejrůznějších žánrů. Společná hra je velkou motivací a výzvou k dalšímu studiu. Někteří žáci se zdráhají sólovému vystupování, ale společnou hrou objeví nové obzory.

Nástrojová praxe je realizována od 4. ročníku jako povinně volitelný předmět. Na naší škole je možnost zapojení do cimbálové muziky s perspektivou činnosti v dětském folklorním souboru Javorníček, se kterým škola dlouhodobě spolupracuje. Přináší našim žákům i absolventům další možnosti včetně účasti na mezinárodních festivalech u nás i v zahraničí. Žáci v CM navazují dlouhodobá přátelství, mnohdy na celý život.
Aktuálně ze školy

Přejeme všem žákům i rodičům krásné léto a těšíme se opět v září na shledanou. :-)

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu