logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

POSTUP K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ


 ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ŽÁKA DO ZUŠ - klikněte na tento odkaz

 

 • Vyplňte všechny požadované údaje a vyberte si z nabízených termínů zápisu
 • V případě zájmu o výuku na odloučeném pracovišti (ZŠ Hamry, ZŠ Milénova, ZŠ Janouškova) prosíme o sdělení u přijímacích zkoušek
 • Podání přihlášky neznamená automatické přijetí zájemce ke studiu

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – TALENTOVÁ ZKOUŠKA, OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ

 

 Ve vybraném termínu a čase se dostavte do hlavní budovy školy na adresu Vranovská 41

 • Při zkoušce sdělíte preferovanou pobočku, případně náhradní studijní předmět

 

HUDEBNÍ OBOR

 • Zpěv písničky (libovolná lidová píseň)
 • Sluchové a intonační předpoklady
 • Rytmické předpoklady (reprodukce rytmického modelu)
 • V případě, že dítě na nástroj již hraje, předvede libovolnou skladbu
 • Více informací zde: přijímací řízení 2022 - podrobné informace

 

TANEČNÍ OBOR

 

VÝTVARNÝ OBOR

 

INFORMACE O PŘIJETÍ

 • Po odeslání přihlášky přijde rodičům potvrzující e-mail s odkazem ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NALEZNETE ZDE, kde mohou sledovat stav přijímacího řízení (o přijetí nebylo rozhodnuto, přijat, nepřijat, přijat jako náhradník)
 • Nepřijatí uchazeči, kteří úspěšně vykonali zkoušku, ale nebyli z důvodu naplnění kapacity žáků v jednotlivých oborech přijati, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako náhradníci. V případě uvolnění místa budou tito uchazeči telefonicky kontaktováni a přednostně zařazeni ke studiu. Veškeré údaje k platbě úplaty za vzdělávání zasíláme na e-mail. Při nedodržení termínu splatnosti do 20. 7. 2022 bude uchazeč vyřazen a místo bude nabídnuto jinému zájemci.

 

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY

 • Před začátkem školního roku najdete podrobné informace o organizaci začátku školního roku na webových stránkách školy
 • Domluva rozvrhu bude probíhat telefonicky 31. 8. 2022


Přihláška Online:

prihlaska.jpg

     přijímací řízení - podrobné informace

 

Aktuálně ze školy

 

Zveme vás na Zimní koncert ZUŠ Vranovské v rámci Vánočních trhů na Výstavišti Brno dne 9.12.2022 od 14 do 17 hodin. Přijďte si nakoupit vánoční dárky a zároveň si poslechnout program, který pro vás připravili naši žáčci a jejich učitelé. Těšíme se na vás!
Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu