logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

POSTUP K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

VYPLŇTE ELEKTRONICKY PŘIHLÁŠKU ŽÁKA DO ZUŠ

 • Přijímací řízení bude probíhat 29., 31. 5., 3. 6., 21.6. prezenční formou a 29. 5. i distanční on-line formou (nejpozději v den konání zkoušky bude zaslán odkaz k připojení na uvedený e-mail v přihlášce)
 • Vyplňte všechny požadované údaje a vyberte si z nabízených termínů a časů zápisu
 • Podání přihlášky neznamená automatické přijetí zájemce ke studiu
 • Přihlášku podepíšete společně s GDPR ve škole nebo v případě on-line zkoušky přijatí uchazeči na 1. vyučovací hodině

Přihláška Online:

prihlaska.jpg

Podrobné info

ikona-pdf.png

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – TALENTOVÁ ZKOUŠKA, OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ

 • Ve vybraném termínu a čase se dostavte do hlavní budovy školy na adresu Vranovská 41 nebo se připojte přes zaslaný odkaz ke zkoušce (v případě problému s připojením volejte na tel. 739 670 670)
 • Při zkoušce sdělíte preferovanou pobočku, případně náhradní studijní předmět

HUDEBNÍ OBOR

 • Zpěv písničky (libovolná lidová píseň)
 • Sluchové a intonační předpoklady
 • Rytmické předpoklady (reprodukce rytmického modelu)
 • Pokud dítě na nástroj již hraje, předvede libovolnou skladbu

TANEČNÍ OBOR

 • Krátký pohovor, taneční nebo pohybová improvizace. Není potřeba si donést žádný cvičební oděv ani cvičky, jen pohodlné oblečení.

VÝTVARNÝ OBOR

           1. prezenční forma
 • Uchazeč o studium přinese libovolný počet výtvarných prací. Na místě bude zadán úkol na dané téma a adeptem vypracován. Máme vlastní pomůcky k zapůjčení, ale z hygienických důvodů doporučujeme si přinést vlastní tužku, gumu a štětce.

           2. on-line forma

 • Předem zaslat libovolný počet volných výtvarných prací na e-mail vytvarka@zusvranovska.cz
 • Krátký pohovor a zadání individuálního výtvarného úkolu k samostatnému vypracování. Výsledný úkol zašlete nejpozději do 5 dnů od vykonání zkoušky na výše uvedený e-mail.

INFORMACE O PŘIJETÍ

 • Po odeslání přihlášky přijde rodičům potvrzující e-mail s odkazem ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NALEZNETE ZDE, kde mohou sledovat stav přijímacího řízení (o přijetí nebylo rozhodnuto, přijat, nepřijat, přijat jako náhradník)
 • Nepřijatí uchazeči, kteří úspěšně vykonali zkoušku, ale nebyli z důvodu naplnění kapacity žáků v jednotlivých oborech přijati, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako náhradníci. V případě uvolnění místa budou tito uchazeči telefonicky kontaktováni a přednostně zařazeni ke studiu. Veškeré údaje k platbě úplaty za vzdělávání zasíláme na e-mail. Při nedodržení termínu splatnosti do 20. 7. 2021 bude uchazeč vyřazen a místo bude nabídnuto jinému zájemci.

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY

 • Před začátkem školního roku najdete podrobné informace o organizaci začátku školního roku
 • Domluva rozvrhu bude probíhat telefonicky 30. 8. a 31. 8. 2021
 • Podrobnější informace k přijímacímu řízení a studiu najdete v tomto PDF dokumentu.


Aktuálně ze školy

1. 7. 2021 Přijímací řízení 2021/2022
Úřední hodiny 1. 7 - 31. 8. 2021

Z kapacitních důvodů , v případě zájmu o hudební obor, volejte prosím na další domluvu 739 670 670.
Elektronické přihlášky je možné podávat do výtvarného a tanečního oboru. 

Úřední hodiny od 1. 7. - 31. 8 . 2021 jsou denně od 8:00 do 12:00 h.

22. 4. 2021 Slavnostní koncert k 95. založení školy

Termín na Slavnostní koncert školy je stanoven na čt 25. 11. 2021 v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské 7 v Brně. Uslyšíte výkony žáků naší školy, bývalých absolventů, pedagogů a jejich přátel a těšit se můžete i na významné hosty. Přijďte s námi oslavit dlouholetou tradici naší školy.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu