logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

POSTUP K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ


 ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ŽÁKA DO ZUŠ - klikněte na tento odkaz

 

 • Vyplňte všechny požadované údaje a vyberte si z nabízených termínů zápisu
 • V případě zájmu o výuku na odloučeném pracovišti (ZŠ Hamry, ZŠ Milénova, ZŠ Janouškova) prosíme o sdělení u přijímacích zkoušek
 • Podání přihlášky neznamená automatické přijetí zájemce ke studiu

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – TALENTOVÁ ZKOUŠKA, OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ

 

 Ve vybraném termínu a čase se dostavte do hlavní budovy školy na adresu Vranovská 41

 • Při zkoušce sdělíte preferovanou pobočku, případně náhradní studijní předmět

 

HUDEBNÍ OBOR

 • Zpěv písničky (libovolná lidová píseň)
 • Sluchové a intonační předpoklady
 • Rytmické předpoklady (reprodukce rytmického modelu)
 • V případě, že dítě na nástroj již hraje, předvede libovolnou skladbu
 • Více informací zde: přijímací řízení 2022 - podrobné informace

 

TANEČNÍ OBOR

 

VÝTVARNÝ OBOR

 

INFORMACE O PŘIJETÍ

 • Po odeslání přihlášky přijde rodičům potvrzující e-mail s odkazem ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NALEZNETE ZDE, kde mohou sledovat stav přijímacího řízení (o přijetí nebylo rozhodnuto, přijat, nepřijat, přijat jako náhradník)
 • Nepřijatí uchazeči, kteří úspěšně vykonali zkoušku, ale nebyli z důvodu naplnění kapacity žáků v jednotlivých oborech přijati, budou vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako náhradníci. V případě uvolnění místa budou tito uchazeči telefonicky kontaktováni a přednostně zařazeni ke studiu. Veškeré údaje k platbě úplaty za vzdělávání zasíláme na e-mail. Při nedodržení termínu splatnosti do 20. 7. 2022 bude uchazeč vyřazen a místo bude nabídnuto jinému zájemci.

 

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY

 • Před začátkem školního roku najdete podrobné informace o organizaci začátku školního roku na webových stránkách školy
 • Domluva rozvrhu bude probíhat telefonicky 31. 8. 2022


Přihláška Online:

prihlaska.jpg

     přijímací řízení - podrobné informace

 


Aktuálně ze školy

24. 5. 2022 Absolventský koncert

Můžete se těšit na další večer věnovaný našim absolventům. Tentokrát bude koncert delší s pestrým programem. Přijďte si poslechnout naše žáky, kteří koncertem ukončí své studium daného stupně.

30. 5. 2022 Taneční koncert

Taneční koncert žáků naší školy vás přenese do světa tance. Jako překvapení zazní operka Karkulka, kterou nastudovali žáci ze sboru. Těšit se můžete i na krásné kulisy, které pro tuto příležitost připravili žáci výtvarného oboru. Během koncertu se tedy představí všechny tři obory - taneční, hudební a výtvarný. 

Čas konání akce: od 17 hodin

Místo konání akce: divadlo BARKA - Svatopluka Čecha 35a

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu