slide
slide
slide

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Hudební nauka je nedílnou součástí hudebního vzdělávání na naší Základní umělecké škole. Od 1. do 5. ročníku představuje neoddělitelný doplněk k hlavnímu předmětu žáka hudebního oboru. V hodinách hudební nauky se děti naučí číst a psát noty a obeznámí se se základy hudební teorie. Procvičují si intonační a rytmické schopnosti a poznávají, z čeho se skládá hudba – tóny, pomlky, intervaly, předznamenání, stupnice, akordy, dynamika, tempo, hudební pojmy, hudební formy a další terminologii. Názorně poznávají hudební nástroje, jejich využití a zařazení do skupin. Nahlédnou i do světa hudebních dějin a poznají hudební skladatele různých žánrů. Jsou pravidelně seznamováni se současným hudebním děním ve svém okolí i v celosvětovém měřítku. V hodinách hudební nauky jsou využívané různé interaktivní pomůcky, hry, děti zpívají písně různých žánrů a doprovází se na Orffovy nástroje.