logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

ZUŠ Vranovská - Šablony II

Název projektu: ZUŠ Vranovská - Šablony II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014259
Harmonogram projektu: 1.9.2019 - 31.8.2021
Cílem projektu je rozvoj ZUŠ Vranovská v těchto oblastech:

  • vzdělávání pedagogických pracovníků
  • tandemová výuka
  • komunitně osvětová setkání

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.Aktuálně ze školy

10. 2. 2020 Jarní prázdniny budou probíhat
od 17.2. do 21.2.2020.
10. 2. 2020 Přijímací řízení na školní rok 2020/2021.

Přijímací řízení na nový školní rok bude zahájen 1.3.2020. Tímto dnem je možné zasílat přihlášky.
Přijímací zkoušky budou probíhat v sobotu 30.5.2020 od 13 do 17 hod. v hlavní budově školy.

Náhradní termín hudebního a tanečního oboru bude probíhat ve čtvrtek 4.6.2020 od 15-17 hod.

Náhradní termín výtvarného oboru bude probíhat ve čtvrtek 4.6.2020 od 15-17 hod. na ZŠ Janouškova 2.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu