logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Hudební obor

Hudební obor je nejstarším a nejvíce zastoupeným oborem na škole. V brzkých letech oslaví již své sté jubileum. Nejmladší žáčci mohou začínat (než si vyberou samotný nástroj) v přípravném studiu (PS) předmětem přípravná hudební výchova (PHV), který může trvat nejvýše 2 roky. V prvním roce studia se seznamují s hudebními základy (učí se vnímat intonaci, metrum, rytmus, hud. terminologii pomocí hud. říkadel, písniček a her) a pokračují dál s vybraným nástrojem. Na konci PS obdrží potvrzení. Na PS navazuje I. stupeň studia, který trvá 7 let. Žáci mají možnost pokračovat další 4 roky ve studiu II. stupně. V průběhu studia si postupně přibírají ke svému zvolenému nástroji povinně volitelné předměty. Na konci každého školního roku obdrží žáci vysvědčení. Oba stupně jsou ukončeny absolventským vystoupením. Dále navazující studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku. V případě zájmu o pokračování v hudebním vzdělávání, připravujeme žáky k talentovým zkouškám na konzervatoř, případně VŠ.

 Poskytujeme vzdělání v předmětech:

nástrojová výuka:

hra v souborech:

teorie:

Výuka se realizuje v hlavní budově školy Vranovská 41 a na odloučených pracovištích, viz kontakty.

Aktuálně ze školy

 

Zveme vás na Zimní koncert ZUŠ Vranovské v rámci Vánočních trhů na Výstavišti Brno dne 9.12.2022 od 14 do 17 hodin. Přijďte si nakoupit vánoční dárky a zároveň si poslechnout program, který pro vás připravili naši žáčci a jejich učitelé. Těšíme se na vás!
Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu