logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Hudební obor

Hudební obor je nejstarším a nejvíce zastoupeným oborem na škole. V brzkých letech oslaví již své sté jubileum. Nejmladší žáčci mohou začínat (než si vyberou samotný nástroj) v přípravném studiu (PS) předmětem přípravná hudební výchova (PHV), který může trvat nejvýše 2 roky. V prvním roce studia se seznamují s hudebními základy (učí se vnímat intonaci, metrum, rytmus, hud. terminologii pomocí hud. říkadel, písniček a her) a pokračují dál s vybraným nástrojem. Na konci PS obdrží potvrzení. Na PS navazuje I. stupeň studia, který trvá 7 let. Žáci mají možnost pokračovat další 4 roky ve studiu II. stupně. V průběhu studia si postupně přibírají ke svému zvolenému nástroji povinně volitelné předměty. Na konci každého školního roku obdrží žáci vysvědčení. Oba stupně jsou ukončeny absolventským vystoupením. Dále navazující studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku. V případě zájmu o pokračování v hudebním vzdělávání, připravujeme žáky k talentovým zkouškám na konzervatoř, případně VŠ.

 Poskytujeme vzdělání v předmětech:

nástrojová výuka:

hra v souborech:

teorie:

Výuka se realizuje v hlavní budově školy Vranovská 41 a na odloučených pracovištích, viz kontakty.Aktuálně ze školy

24. 5. 2022 Absolventský koncert

Můžete se těšit na další večer věnovaný našim absolventům. Tentokrát bude koncert delší s pestrým programem. Přijďte si poslechnout naše žáky, kteří koncertem ukončí své studium daného stupně.

30. 5. 2022 Taneční koncert

Taneční koncert žáků naší školy vás přenese do světa tance. Jako překvapení zazní operka Karkulka, kterou nastudovali žáci ze sboru. Těšit se můžete i na krásné kulisy, které pro tuto příležitost připravili žáci výtvarného oboru. Během koncertu se tedy představí všechny tři obory - taneční, hudební a výtvarný. 

Čas konání akce: od 17 hodin

Místo konání akce: divadlo BARKA - Svatopluka Čecha 35a

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu