logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Komorní sbor

pátek 15:35 - 16:20, p. uč. Ludmila Neumannová

13. 3. 2020 

poslech Petr Eben – Jarní, Ukolébavka pro dcerku

https://www.youtube.com/watch?v=FxLpz7ldXZw

https://www.youtube.com/watch?v=IPIY6C504hU

https://www.youtube.com/watch?v=OfxZGuJdnok

Opak. Na tom Bošileckým mostku - zdokonalovat text, cvičit svůj part (hlas), Měla jsem holoubka - zkoušet svůj part


20. 3. 2020 

poslech Kantilena Brno https://www.youtube.com/user/KantilenaBrno

https://www.youtube.com/watch?v=JmO09zj3YMM

Na tom Bošileckým mostku - umět přesně text!!!, každý hlas zpívá něco jiného, Měla jsem holoubka - naučit řádně text 3 sloky 


27. 3. 2020 

poslech CM Petra Mičky s Martinem Hrbáčem - Teče voda teče https://www.youtube.com/watch?v=nRD37XwHXSg

Na tom Bošileckým mostku - důsledně trénovat intonačně i rytmicky svůj hlas, procvičovat text, Měla jsem holoubka - naučit se řádně 2., 3., 4. hlasy, umět text celé písně. Kdo má k dispozici nástroj, prosím o kontrolu intonace s jeho pomocí.

 

3. 4. 2020

Václav Trojan: Žádnyj neví jako já - sborová úprava trojhlas, pro inspiraci melodie a text https://www.youtube.com/watch?v=4GQWKvi1SYA

Petr Eben: Když se ten ovísek - sborová úprava trojhlas https://www.youtube.com/watch?v=CNWTzjNiHbc

Bedřich Nikodem: Jedeme na výlet - jednohlas, pracovat na textu a intonaci. Ostatní písně důsledně opakovat.

Když se ten ovísek - noty
kdyz-se-ten-ovisek-m.JPG

17. 4. 2020 - Neustále propracovávat a zdokonalovat 4 hl. písně - Na tom bošileckým mostku, Měla jsem holoubka. Nově - Když se ten ovísek - 3 hl. sborová úprava - každý svůj hlas (řádně text a intonaci).
Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=jrdBInq3p-g 
https://www.youtube.com/watch?v=FxLpz7ldXZw
https://www.youtube.com/watch?v=EY7_4dOAk0c

24. 4. 2020  - Zdokonalovat intonaci, rytmiku a výraz na zadaných písních. U nových písní nacvičovat svůj hlas. U písně Žádnyj neví jako já se naučit řádně text a intonaci svého hlasu. 
Poslech: Žádnyj neví jako já https://www.youtube.com/watch?v=ZRglSh_du3s
p
ěvecký sbor Primavera https://www.youtube.com/watch?v=vN7qP8x6-TU&list=PLvtMfbTSge_SqczeyfE5BvIa89RKVrXtw&index=2


1., 8. 5. 2020 státní svátky

Žádnyj neví - noty
kdyz-se-ten-ovisek-m.JPGAktuálně ze školy

23. 4. 2020 Slavnostní koncert k 95. výročí školy je přeložen na čt 12. 11. 2020.
26. 6. 2020 Úplata za vzdělávání na školní rok 2020/2021

 Výše úplaty na školní rok 2020/2021 zůstává nezměněna

Termín úplaty pro stávající žáky je 20.8.2020, pro nové žáky 31.7.2020. Pokud nebude úplata v daném termínu uhrazena, bude přijat jiný uchazeč (náhradník).

Údaje k platbě úplaty za vzdělávání byly již rozeslány na emailové adresy.

 

 


Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu