logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Komorní sbor

pátek 15:35 - 16:20, p. uč. Ludmila Neumannová

13. 3. 2020 

poslech Petr Eben – Jarní, Ukolébavka pro dcerku

https://www.youtube.com/watch?v=FxLpz7ldXZw

https://www.youtube.com/watch?v=IPIY6C504hU

https://www.youtube.com/watch?v=OfxZGuJdnok

Opak. Na tom Bošileckým mostku - zdokonalovat text, cvičit svůj part (hlas), Měla jsem holoubka - zkoušet svůj part


20. 3. 2020 

poslech Kantilena Brno https://www.youtube.com/user/KantilenaBrno

https://www.youtube.com/watch?v=JmO09zj3YMM

Na tom Bošileckým mostku - umět přesně text!!!, každý hlas zpívá něco jiného, Měla jsem holoubka - naučit řádně text 3 sloky 


27. 3. 2020 

poslech CM Petra Mičky s Martinem Hrbáčem - Teče voda teče https://www.youtube.com/watch?v=nRD37XwHXSg

Na tom Bošileckým mostku - důsledně trénovat intonačně i rytmicky svůj hlas, procvičovat text, Měla jsem holoubka - naučit se řádně 2., 3., 4. hlasy, umět text celé písně. Kdo má k dispozici nástroj, prosím o kontrolu intonace s jeho pomocí.Aktuálně ze školy

23. 4. 2020 Ředitelské volno 23. 4. 2020 - zrušeno, koncert přeložen

Z důvodu konání Slavnostního koncertu u příležitosti 95. výročí založení školy bude ve čtvrtek 23. 4. 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO,   a to i na všech odloučených pracovištích. Koncert přeložen, ředitelské volno zrušeno!!!

1. 3. 2020 Přijímací řízení na školní rok 2020/2021.

Přijímací řízení na nový školní rok byl zahájen 1. 3. 2020. Tímto dnem je možné elektronicky zasílat přihlášky. Na základě odeslané přihlášky se prosím dostavte k zápisu a vykonání talentové zkoušky  v termínu:
sobota 30. 5. 2020 od 13 do 17 hod. v hlavní budově školy, Vranovská 41.

Náhradní termín hudebního a tanečního oboru bude probíhat ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 15-17 hod.

Náhradní termín výtvarného oboru bude probíhat ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 15-17 hod. na ZŠ Janouškova 2.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu