logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Úplata za vzdělávání

Výše úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole, Brno, Vranovská, příspěvková organizace od 1.9.2022.

Prosíme rodiče o poukázání plateb bezhotovostně vkladem na účet nebo poštovní poukázkou na
číslo účtu: 29036621/0100

Splatnost:
I. pololetí do 20. 8. běžného roku
II. pololetí do 20. 1. následujícího roku
 

Zákonní zástupci obdrží e-mailem příkaz k úhradě s pokyny k platbě a variabilním symbolem žáka.
Žáci starší 18-ti let nebo dovrší-li tento věk v uvedeném školním roce doloží potvrzení o studiu, a to do 15. 9. běžného roku.

 

 

HUDEBNÍ OBOR

 

 

Výše úplaty za měsíc

 

Výše úplaty za pololetí

Přípravná hudební výchova

(od 5 do 7 let )

 

200,-

1 000,-

Přípravná hudební výchova + nástroj

(od 5 do 7let)

1 žák v hodině

400,-

2 000,-

Přípravná hudební výchova + nástroj

(od 5 do 7let)

2-4 žáci v hodině

300,-

1 500,-

Základní studium -individuální výuka

1 žák v hodině

 

400,-

2 000,-

Základní studium- skupinová výuka

2-4  žáci v hodině

 

300,-

1 500,-

TANEČNÍ OBOR

Počet hodin týdně

Výše úplaty za měsíc

Výše úplaty za pololetí

Základní studium

2-4

260,-

1 300,-

Přípravná taneční výchova

2

260,-

1 300,-

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Počet hodin týdně

Výše úplaty za měsíc

Výše úplaty za pololetí

Základní studium

3

300,-

1 500,-

Přípravná výtvarná výchova

2

300,-

1 500,-

 


Aktuálně ze školy

Přejeme všem žákům i rodičům krásné léto a těšíme se opět v září na shledanou. :-)

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu