logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Sdružení rodičů a přátel školy - SRPŠ

je při škole již řadu let. Po léta osvědčené jeho fungování se v roce 2017 oficiálně zaregistrovalo a nese nový název Rodičovské sdružení ZUŠ Brno, Vranovská 41, z.s.

Z řad rodičů byl zvolen její předseda, účetní a členové, kteří se pravidelně schází před interním vystoupením našich žáků v sále školy a informují ostatní rodiče jak funguje a hospodaří tento spolek. Jeho účelem je podpora uměleckého vzdělávání dětí a žáků, spolupráce s rodiči a ostatními partnery na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů. Přijďte se stát jeho členy a podpořte Vaše děti a naše žáky v jejich umělecké a smysluplné činnosti.

Stanovy SRPŠ - pdf

STANOVY.jpgAktuálně ze školy

 

26. 2. 2019 Žákovský večer

V letošní sezóně zahrají již na 5. žákovském večeru od 18. h. žáci z různých nástrojových tříd. Jste zváni na malý interní koncertík.

11. 3. 2019 Ve vzduchu i na zemi / V ptačím světě.....
Vernisáž výstavy VO s hudebním doprovodem.

Začátek ve 14 h., Cejl 530/73, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Česko (mapa)

Přijďte se potěšit hudebními výkony našich žáků při sledování výtvarných děl z VO.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu