logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Přijímáme žáky do výtvarného oboru na odloučeném pracovišti ZŠ Janouškova 2

Vyučující Mgr. et MgA. Lenka Červencová, kontakt 739 409 615

pondělí        15:45 – 18:00 (5. - 7. roč./I. a 1.roč. II.)
úterý            13:45 – 16:00 (2. - 4. roč./I.)
čtvrtek         13:45 – 16:00 (PVV a 1. roč./I.)
čtvrtek         16:30 – 18:45 (5. - 7. roč./I. a 1. roč./II.)

hamry.jpgZŠ Janouškova 2, Brno – Černá pole

obor hudební – akordeon, keyboard  
obor výtvarný Aktuálně ze školy

2. 9. 2019 Zahájení výuky

 

 

1. 9. 2019 Vítejte v novém školním roce 2019/20.

 

Od 1.9. 2019 odchází na mateřskou dovolenou
p. uč. Jarolímová, její hodiny převezme p. uč. Jana Topenčíková

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu