logo.png

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Sdružení rodičů a přátel školy - SRPŠ

je při škole již řadu let. Po léta osvědčené jeho fungování se v roce 2017 oficiálně zaregistrovalo a nese nový název Rodičovské sdružení ZUŠ Brno, Vranovská 41, z.s.

Z řad rodičů byl zvolen její předseda, účetní a členové, kteří se pravidelně schází před interním vystoupením našich žáků v sále školy a informují ostatní rodiče jak funguje a hospodaří tento spolek. Jeho účelem je podpora uměleckého vzdělávání dětí a žáků, spolupráce s rodiči a ostatními partnery na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů. Přijďte se stát jeho členy a podpořte Vaše děti a naše žáky v jejich umělecké a smysluplné činnosti.

Stanovy SRPŠ - pdf

STANOVY.jpg

Aktuálně ze školy

 

10. 1. 2019 Úhrada úplaty za vzdělávání

Splatnost úhrady úplaty za vzdělávání je 20. ledna 2019. Všem rodičům byly zaslány údaje k platbě školného na emailové adresy.

29. 1. 2019 Žákovský večer

V út přijďte s námi podpořit naše malé i větší muzikanty v 18h. do sálu školy na 4. žákovském večeru.

Rozvíjejte talent svého dítěte

Podat přihlášku ke studiu